Produkty

Charm II System

Analizator Wielofunkcyjny

Pierwszy na świecie instrument do oznaczania ilościowego „wszystkiego we wszystkim” – substancji hamujących, aflatoksyn, pestycydów, fosfatazy alkalicznej oraz jakości mikrobiologicznej w tkankach, surowicy, moczu, mleku, jajach, zbożach, i nie tylko.