Produkty

Kategoria: Systemy Combi »

Bentley FTS Combi

Działanie Bentley FTS – analizatora składu oparte jest na Transformacji Fouriera ( FTIR) polegającej na analizie pełnego spektrum podczerwieni. Analiza całego widma pozwala na przeprowadzenie kalibracji  w oparciu o pełną charakterystykę każdego ze składników mleka. Widmo podczerwieni jest sukcesywnie archiwizowane w celu ewentualnego wykorzystania do korekty kalibracji. 

Bentley FTS oferuje kompletną analizę składu mleka z możliwością rozszerzenia badanych parametrów w przyszłości.

W połączeniu z modelem Somacount FCM tworzy system Combi FTC/FTS NexGen.