Produkty

WASP

Aparat do Automatycznego Posiewu Płytek.

Automatyczny posiew badanego materiału metodą spiralną na obracającej się płytce z agarem.

Eliminacja rozcieńczeń seryjnych.

Nie ma konieczności wykonywania powtórzeń.