Produkty

Bentley BactoCount IBC-m/SCC

Pół-automatyczny
•  Licznik Ogólnej Liczby Drobnoustrojów
   oraz
•  Komórek Somatycznych w Mleku
 
Szybka ocena jakości higienicznej mleka surowego przed skupem.

Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu mleka w kilka minut.

Szybka ocena jakości mikrobiologicznej mleka w tankach przed przystąpieniem do procesu produkcyjnego.