Produkty

Bentley BactoCount IBC-m

Pół-automatyczny Licznik Ogólnej Liczby Drobnoustrojów

Szybka ocena jakości higienicznej mleka surowego przed skupem.

Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu mleka w kilka minut.

Szybka ocena jakości mikrobiologicznej mleka w tankach przed przystąpieniem do procesu produkcyjnego.