Produkty

ChemSpec 150

Analizator Mocznika w Mleku

Pozwala diagnozować poprawność żywienia zwierząt na podstawie zawartości mocznika  w mleku.

Wydajność ponad 150 próbek na godzinę.

Do oznaczania mocznika w mleku wykorzystano w aparacie ChemSpec 150 zmodyfikowaną reakcję enzymatyczną Berthelota.