Produkty

Moplant

Aparat do Badania Mleka i Produktów Mlecznych w Oparciu o Metody Referencyjne.

  • Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej.
  • System przeciwwybuchowy.
  • Wysoki stopień powtarzalności wyników.
  • Szybkość, prostota i duża wydajność.