Certyfikat MICROVAL

BENTLEY INSTRUMENTS - pierwszą firmą na świecie, która otrzymała certyfikat Microval dla liczników bakterii BactoCount IBC i IBCM.

Bentley BactoCount IBC i IBCM Microval Certyfikacja

Walidacja i certyfikacja instrumentów Bentley BactoCount IBC i IBCM została wykonana zgodnie z normą EN ISO / DIS 16140-2: 2013, oraz kryteriami EURL MMP oraz Regulaminem Microval i systemem certyfikacji. BactoCount jest obecnie jedyną metodą, która uzyskała certyfikat zgodności z normą ISO 16140, i jest całkowicie zgodna z rozporządzeniem UE nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, które mogą być stosowane w Europie jako szybsza metoda alternatywna do metody odniesienia ISO 4833 dla liczenia mikroorganizmów w krowim mleku surowym.

Instrumenty BactoCount IBC i IBCM są w pełni znormalizowane i zwalidowane jako szybkie metody (10'), które mogą być używane ze świadomością najwyższej jakości i wiarygodności otrzymywanych wyników zarówno przez laboratoria, ośrodki odbioru mleka, mleczarnie jak i organizacje kontrolne gwarantując pewność, że wyniki będą w pełni akceptowane w całej Europie. Jest to ważny krok na drodze do światowego uznania i rozwoju metody BactoCount, która jest już z powodzeniem wdrożona w wielu krajach jako o wiele szybsza, rygorystyczna, bezpieczna i niezawodna ocena jakości mikrobiologicznej mleka surowego.